Základní škola Přistoupim
ZŠ Přistoupim

Jídelníček

Vítejte na našich stránkách!

Zápis žáků do 1. ročníku

Přijatí žáci do 1.ročníku ve školním roce 2024/25

registrační čísla: 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 25, odklad školní docházky č. 26

 

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku se koná v pátek 5.4. 2024 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví žáci narození od 1.9. 2017 do 31.8. 2018 a kteří měli odklad školní docházky.

Pokud se nebudete moci zúčastnit zápisu 5.4. 2024, domluvíme se na náhradním termínu formálního zápisu.

Od pondělí 11. 3. 2024 (od 18:00 hod) do 4. 4. 2024 (do 18:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní požadované údaje. Systém přidělí uchazeči registrační číslo, které bude také číslem spisu uchazeče v přijímacím řízení. Ve stejném termínu si rodiče mohou stáhnout žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky.

S sebou k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení ZDE)

Pokud budou rodiče žádat o odklad školní docházky, k zápisu přinesou vyplněnou žádost o odklad školní docházky (ke stažení ZDE)

 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky budete kromě žádosti o odklad školní docházky ještě potřebovat:​​​

  1. doporučení školského poradenského zařízení (doložit nejpozději do  31. 5. 2024)

  2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (doložit nejpozději do  31. 5. 2024)
Pořadí v rezervačím systému nemá vliv na přijetí nebo nepřijetí žáka do naší školy!!!
Rozhodující jsou kritéria pro přijetí (viz níže).
 

 KRITÉRIA pro přijetí:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy: Přistoupim
  2. Děti, které mají ve škole staršího sourozence
  3. Ostatní děti do naplnění kapacity školy

Do 1.ročníku ve školním roce 2024/25 může být přijato 11 žáků.

 

O škole

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


Projekty školy

Kde nás najdete?